NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR PERSONALE – POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A KRONSTADT OPTIK SRL

I. ANGAJAMENTUL NOSTRU CU PRIVIRE LA DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Ne angajam sa implementam cele mai inalte standarde de confidentialitate și transparenta cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucram in activitatea noastra curenta. Valorile noastre fundamentale sunt definite de protectia și transparenta totala in ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in cadrul prestarii serviciilor noastre.

Politica de Confidentialitate descrie categoriile datelor dumneavoastra pe care le prelucram, modalitatea și scopurile in care le colectam, in ce situatii transferam date cu caracter personal și diversele drepturi și optiuni de care dispuneti in acest sens. Politica noastra de Confidentialitate detaliaza modul in care prelucram datele cu caracter personal in gestionarea relatiei cu clientii, cel mai adesea pentru a va tine la curent cu cele mai recente evolutii sau evenimente din domeniul dumneavoastra de interes.

Va rugam sa consultati și Termenii și Conditiile noastre disponibile la adresa www.kronoptik.ro și Politica Cookie detaliata in acestea, in care se explica folosirea cookie-urilor/altor dispozitive de localizare web prin intermediul website-ului nostru.

II. OPERATORUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

KRONSTADT OPTIK SRL („KRONSTADT OPTIK SRL”) este operatorul datelor dumneavoastra cu caracter personal cu sediul in ORS. ZIMNICEA, BLD. EROILOR, NR.4B, BL.C, ET.3, AP.14, Teleorman.

III. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:

Informatii de contact, cum ar fi numele, adresa, codul numeric personal, documentul de identitate, numarul dvs. de telefon fix și/sau mobil, nr.fax, data nașterii, sexul și adresa de e-mail.
Informatii privind cardul dvs. de credit sau de debit, informatii privind contul dvs. bancar și alte informatii bancare – de exemplu, va trebui sa ne dati aceste informatii atunci cand va deschideti cont la noi. Vom colecta datele necesare pentru prelucrarea unei plati ori de cate ori faceti o achizitie;
Contactul dvs. cu noi, cum ar fi o nota sau inregistrarea unui apel pe care l-ati facut catre unul dintre centrele noastre de contact, un e-mail sau o scrisoare transmise sau alte evidente ale unui contact cu noi;
Preferintele dvs. pentru anumite produse, servicii și stil de viata atunci cand ne spuneti care sunt acestea sau atunci cand presupunem care sunt, in baza modului in care utilizati produsele și serviciile;
Informatii comerciale suplimentare prelucrate in mod obligatoriu intr-un proiect sau raport contractual de client cu KRONSTADT OPTIK SRL sau comunicate in mod voluntar de catre dumneavoastra, cum ar fi instructiuni acordate, plati efectuate, solicitari de produse;
Informatii colectate din surse publice, baze de date;
Alte date cu caracter personal privind preferintele dumneavoastra daca se dovedesc relevante serviciilor pe care le prestam;
Detalii ale vizitelor dumneavoastra la magazinele noastre;
In situatii limitate, in care colectarea acestor date este obligatorie pentru prestarea serviciilor noastre, trebuie sa colectam categorii speciale de date cu caracter personal, respectiv codul numeric personal („CNP”), date privind calitatea dumneavoastra de membru al unei asociatii profesionale sau comerciale, date de sanatate cu caracter personal și date privind cazierul judiciar. Aceste categorii speciale de date vor fi colectate doar:
– i. pe baza consimtimantului prealabil expres al dumneavoastra sau pe baza dovezii juste a consimtamantului dumneavoastra furnizate de o terta persoana care ne comunica aceste date;
– ii. in cazurile in care exista orice obligatie legala de prelucrare a acestor categorii de date;
– iii. prelucrarea este obligatorie in scopul apararii unui drept legitim;

IV. CUM COLECTAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

Putem colecta date cu caracter personal cu privire la dumneavoastra in anumite imprejurari, inclusiv:

1. Executarea sau incheierea contractului cu dvs. și pentru a da curs solicitarilor dvs.
2. Interesele comerciale legitime ale KRONSTADT OPTIK SRL, de exemplu, prevenirea fraudelor, mentinerea securitatii retelei și serviciilor noastre, marketing direct și imbunatatirea serviciilor noastre. Ori de cate ori ne bazam pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dvs., evaluam interesele noastre comerciale pentru a ne asigura ca acestea nu prevaleaza asupra drepturilor dvs. In plus, in unele cazuri aveti dreptul de a va opune acestei prelucrari. Pentru informatii suplimentare, va rugam sa consultati sectiunea Drepturile Dvs. din aceasta informare.
3. Conformarea cu o cerinta legala imperativa, inclusiv, de exemplu, cerinte contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de pastrare), proceduri, și dreptul dvs. de a restrictiona utilizarea datelor proprii, care controleaza obiectul serviciilor ce vor fi prestate; sau
4. Consimtamantul pe care il acordati atunci cand KRONSTADT OPTIK SRL nu se bazeaza pe alt temei legal. Consimtamantul poate fi retras in orice moment.

V. CUM UTILIZAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciului nostru

Prelucrarea comenzii dvs. și furnizarea produselor și serviciilor dorite
– Pentru prelucrarea produselor și serviciilor pe care le-ati achizitionat de la noi, precum și pentru a va tine la curent cu evolutia comenzii dvs.;
– Pentru a va furniza produsele sau serviciile relevante. Aceasta include contacte cu mesaje privind modificari ale produselor sau serviciilor.

Facturare și relatii cu clientii
– Pentru a va factura pentru utilizarea produselor și serviciilor noastre, sau pentru a va retrage suma corespunzatoare din credit;
– Pentru a va contacta in cazul in care datele de facturare pe care ni le-ati furnizat sunt pe cale sa expire sau nu putem incasa plata;
– Pentru a raspunde la orice intrebari sau preocupari pe care le puteti avea in legatura cu reteaua, produsele sau serviciile noastre.

Mesaje privind serviciile
– Va vom contacta cu mesaje ale serviciului de relatii cu clientii pentru a va furniza informatii la zi in legatura cu produsele și serviciile noastre, de exemplu, in legatura cu modificarile termenilor și conditiilor noastre sau intreruperea unor servicii.

2. Pentru imbunatatirea serviciilor pe care vi le oferim

Imbunatatiri și inovatii privind produsele și serviciile noastre
– Colectam informatii anonime, fara elemente de identificare sau agregate in scopul imbunatatirii serviciilor pe care le oferim tuturor. Niciuna dintre aceste date analitice nu poate duce la identificarea dvs.

3. Marketing și individualizarea serviciilor pe care vi le oferim

Marketing
– In calitate de client al nostru, daca v-ati dat consimtamantul, va vom tine la curent in general cu privire la noile produse și servicii, va vom trimite buletine informative, va vom invita sa participati la un studiu sau va vom informa cu privire la oferte, promotii, evenimente, campanii, trageri la sorti sau competitii. Individualizam aceste mesaje in baza tipurilor de produse și servicii pe care le-ati achizitionat de la noi
– Daca ne-ati dat permisiunea, va vom contacta și pentru a va aduce la cunoștinta produsele și serviciile noastre daca nu optati sa renuntati la primirea unor astfel de mesaje de marketing din partea noastra;
– Va vom contacta prin poșta, online, telefonic, sms sau prin notificari de tip „push” prin intermediul aplicatiilor noastre.

Publicitate online
– Pentru a va transmite o publicitate relevanta pentru dvs.

4.Verificari ale situatiei financiare și identitatii

– Vom realiza o verificare a situatiei Dvs. financiare atunci cand solicitati incheierea unui contract cu noi pentru orice produse sau servicii. Va vom solicita detalii financiare și personale, ca de exemplu adresa Dvs. Curenta, sau CNP. De asemenea, vom apela la agentii specializate care ne pot furniza informatii despre situatia Dvs. financiara

VI. TEMEIURI JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Orice operatiune care echivaleaza cu o prelucrare (colectare, stocare, inregistrare, structurare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a datelor dumneavoastra cu caracter personal va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de mai jos:

– Prelucrarea este necesara in vederea executarii unui contract la care dumneavoastra sunteti parte sau prelucrarea respectiva este necesara in vederea incheierii unui contract cu dumneavoastra;
– Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale;
– Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului dumneavoastra prealabil și explicit;
– Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale dumneavoastra sau ale altei persoane fizice;
– Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale KRONSTADT OPTIK SRL sau ale unui tert, cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile și libertatile dumneavoastra fundamentale prevaleaza asupra acestor interese.

In cazurile in care dispozitiile legale aplicabile impun consimtamantul dumneavoastra prealabil și explicit pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, vom prelucra datele respective doar intemeiul consimtamantului dumneavoastra prealabil și explicit. In același timp, ne vom lua garantii suplimentare ca orice persoana fizica sau entitate care ne comunica datele dumneavoastra speciale cu caracter personal a obtinut in prealabil consimtamantul dumneavoastra.

Puteti alege sa va retrageti consimtamantul privind materialele de marketing in orice moment prin simpla accesare a linkului de ‘dezabonare’ de la subsolul fiecarui newsletter sau invitatie la evenimente, sms, email.

In orice moment, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul. Retragerea consimtamantului dumneavoastra nu va afecta legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In vederea retragerii consimtamantului dumneavoastra pentru orice prelucrare asupra careia ati consimtit in prealabil, va rugam sa ne comunicati un e-mail la contact@kronoptik.ro sau sa ne comunicati o scrisoare la adresa ORS. ZIMNICEA, BLD. EROILOR, NR.4B, BL.C, ET.3, AP.14. In toate cazurile, consimtamantul va putea fi retras in același mod in care a fost acordat.

Ca regula generala, in cazurile in care va retrageti consimtamantul, KRONSTADT OPTIK SRL nu va mai permite prelucrarea datelor dumneavoastra și va lua masurile corespunzatoare pentru ștergerea oricaror inregistrari cu datele dumneavoastra cu caracter personal. Cu toate acestea, in cazul in care prelucrarea este strict necesara in vederea prestarii serviciilor KRONSTADT OPTIK SRL, iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevazute prin dispozitiile legale aplicabile, KRONSTADT OPTIK SRL va proceda la prelucrarea respectiva și va va informa in acest sens.

VII. IN CE SCOPURI VA PRELUCRAM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci cand, de exemplu:
– Cumparati sau utilizati oricare dintre produsele și serviciile noastre;
– Va inregistrati pentru un anumit produs sau serviciu, pentru participari si/ sau comunicari privind campanii si evenimente, campanii promotionale, promotii, noutati, produse, servicii furnizate si/sau derulate de noi, informatii comerciale si informatii de marketing
– Va abonati la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
– Ne contactati prin diverse canale, sau ne solicitati informatii in legatura cu un produs sau serviciu;
– Gestionarea sau administrarea relatiei de afaceri a dumneavoastra sau a organizatiei dumneavoastra cu KRONSTADT OPTIK SRL, inclusiv servicii de procesare a platilor, contabilitate, auditare, facturare și incasare, asistenta;
– Luati parte la o competitie, tragere la sorti sau studiu;
– Ati acordat permisiunea altor societati, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociatii noștri, precum și unor terti furnizori sau contractanti ai noștri, sa faca schimb de informatii cu noi cu privire la dvs.;
– Atunci cand datele dvs. cu caracter personal sunt publice; sau
– Sunteti clientul unei activitati comerciale pe care o achizitionam.
– Respectarea obligatiilor noastre legale (cum ar fi obligatii de pastrare a evidentelor), obligatii de verificare a conformitatii sau de inregistrare, care ar putea include verificari automate ale datelor dumneavoastra de contact sau alte informatii pe care ni le furnizati cu privire la identitatea dumneavoastra și contactarea dumneavoastra pentru confirmarea identitatii dumneavoastra in cazul unui posibil rezultat pozitiv, sau inregistrarea interactiunii cu dumneavoastra care ar putea fi relevanta in scopuri de conformare;
– Analizarea și imbunatatirea serviciilor și comunicarilor noastre catre dumneavoastra;
– Protejarea securitatii și gestionarea accesului la sediile noastre, sistemele IT și de comunicare, platformele online, website-urile și celelalte sisteme, prevenirea și detectarea amenintarilor de securitate, fraudelor sau a altor activitati infractionale sau malitioase;
– In scopuri de asigurare;
– In scopul monitorizarii și evaluarii conformitatii cu politicile și standardele noastre;
– Sondaje in randul clientilor, campanii de marketing, analiza de piata, tombole, concursuri sau alte activitati sau evenimente promotionale.
In ceea ce privește comunicarile legate de marketing, va vom pune la dispozitie – daca se impune in mod legal – informatiile respective doar dupa ce ati selectat aceasta optiune de a participa și va vom oferi posibilitatea de a nu mai participa in orice moment, in cazurile in care nu doriti sa mai primiti comunicari legate de marketing din partea noastra. Nu vom folosi datele dumneavoastra cu caracter personal in luarea unor decizii automate care sa va afecteze sau sa creeze alte profiluri decat cele descrise mai sus.
– In orice scop aferent și/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele dumneavoastra cu caracter personal ne-au fost furnizate.

De asemenea, colectam informatii de la anumite organizatii, daca este cazul și in masura in care avem temeiuri legale in acest sens.
Utilizam cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate in browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmari mișcarile dvs. pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare in acest sens și in legatura cu modul de a opta pentru renuntarea la acestea, va rugam sa consultati sectiunea Cookie-uri pe site-ul nostru www.kronoptik.ro.

VIII. DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE NI LE FURNIZATI CU PRIVIRE LA ALTE PERSOANE FIZICE

In cazul in care ne furnizati date cu caracter personal cu privire la o alta persoana trebuie sa va asigurati ca aveti dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal și ca, fara a mai lua alte masuri, putem colecta, folosi și divulga acele date cu caracter personal, așa cum se descrie in prezenta Politica de Confidentialitate.

In special, trebuie sa va asigurati ca persoana fizica in cauza are cunoștinta de aspectele diverse tratate in prezenta Politica de Confidentialitate, așa cum acestea privesc persoana fizica respectiva, inclusiv identitatea noastra, modul in care ne poate contacta, scopurile in care colectam, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal (inclusiv divulgarea catre destinatari din strainatate), dreptul persoanei fizice de a obtine acces la datele cu caracter personal și de a depune plangeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal, și consecintele nefurnizarii datelor cu caracter personal (cum ar fi imposibilitatea noastra de a presta servicii).

IX. PASTRAREA SECURITATII DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

Am implementat masuri tehnice și organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii și securitatii datelor dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi pastrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor noștri sau in format tiparit.

X. TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL IN STRAINATATE

Am putea sa va transferam datele cu caracter personal in tari situate in cadrul UE, SEE sau in tari care au fost recunoscute de Comisia Europeana ca asigurand un nivel corespunzator de protectie a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Ne vom asigura ca aceste transferuri internationale sunt efectuate sub rezerva unor masuri de protectie corespunzatoare sau potrivite, așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 sau alte legi aplicabile. Aceasta include incheierea de Clauze Contractuale Standard UE. Ne puteti contacta in orice moment, folosind datele de contact de mai jos, daca doriti informatii suplimentare cu privire la aceste masuri de protectie.

XI. ACTUALIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CU PRIVIRE LA DUMNEAVOASTRA

In cazul in care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat sufera modificari, spre exemplu daca va schimbati prenumele, numele sau adresa de e-mail sau daca doriti sa anulati orice fel de cerere catre noi, sau daca luati cunoștinta de faptul ca detinem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastra, va rugam sa ne anuntati prin comunicarea unui e-mail la contact@kronoptik.ro. Nu vom fi raspunzatori pentru nici o pierdere decurgand din Date cu Caracter Personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizati.

In același timp, vom lua masuri juste pentru actualizarea periodica a registrelor noastre cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal, dar nu vom fi raspunzatori pentru nicio modificare neprevazuta a datelor dumneavoastra cu caracter personal.

XII. CAT TIMP PASTRAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL?

KRONSTAD OPTIK SRL a implementat masuri tehnice și organizatorice pentru organizarea procesului și criteriilor prevazute pentru ștergerea sau eliminarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi șterse sau eliminate atunci cand nu mai sunt necesare in mod rezonabil in Scopurile Permise sau atunci cand va retrageti consimtamantul (daca este cazul) și KRONSTAD OPTIK SRL nu mai are obligatia legala de a continua sa stocheze datele respective.

Cu exceptia cazului in care ne solicitati in mod expres sa stocam datele dumneavoastra, datele cu caracter personal vor fi șterse in termen de maximum 10 de ani de la data la care au fost colectate.

XIII. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sub rezerva anumitor conditii legale, aveti urmatoarele drepturi in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal:

Potrivit Regulamentului General privind Protectia Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (RGPD) drepturile ce revin persoanei vizate sunt :
– dreptul la informare (art.13, art.14)
– dreptul de acces la date cu caracter personal (art.15);
– dreptul la rectificare ( art. 16, art.19);
– dreptul la stergere ( art. 17, art.19);
– dreptul la restrictionarea prelucrarii (art.18, art.19);
– dreptul la portabilitatea datelor (art.20)
– dreptul la opozitie ( art.21)
– dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.22);
– dreptul de a depune plangere la Autoritatea de Supraveghere (art. 77)
– dreptul la o cale de atac judiciara (art.79).

Art.1 Informarea persoanei vizate
In cazul in care datele cu caracter personal sunt obtinute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin urmatoarele informatii, cu exceptia cazului in care aceasta persoana poseda deja informatiile respective:
a) identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul si datele de contact;
b) datele de contact ale Responsabilului cu protectia datelor;
c) scopul in care se face prelucrarea datelor, temeiul juridic, interesul legitim urmarit;
d) informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, rectificare, stergere, opozitie, restrictionarea prelucrarii, portabilitatea datelor, dreptul de retragere a consimtamantului fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate in baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia; de a depune plangere in fata unei autoritati de supraveghere, daca furnizarea de date cu caracter personal reprezinta o obligatie legala sau o obligatie necesara pentru incheierea unui contract, precum si daca persoana vizata este obligata sa furnizeze aceste date si care sunt eventualele consecinte ale nerespectarii acestei obligatii.

Art.2 Dreptul de acces la date
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:
– informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt sau urmeaza sa le fie dezvaluite datele;
– daca este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau criteriile utilizate pentru stabilirea acestei perioade;
– comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
– informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata/neautomata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
– informatii privind existenta dreptului de acces, rectificare, stergere, opozitie, restrictionarea prelucrarii, portabilitatea datelor, dreptul de retragere a consimtamantului, de a depune o cerere conditiile in care pot fi exercitate;
– informatii asupra posibilitatii de a inainta plangere catre A.N.S.P.D.C.P., precum si de a se adresainstantei pentru atacarea deciziilor operatorului, in conformitate cu dispozitiile legale;
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate, in termen legal de la data primirii cererii.

Art.3 Dreptul la rectificare
Persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Tinand seama de scopurile prelucrarii, persoana vizata poate obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusive prin declaratii suplimentare.

Art.4 Dreptul la stergere (“dreptul de a fi uitat”)
Orice persoana vizata are dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul existentei unuia din urmatoarele motive: – datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– persoana vizata işi retrage consimţamantul si nu exista nici un alt temei juridic pentru prelucrare ;
– persoana vizata se opune prelucrarii şi nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveşte prelucrarea ;
– datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
– datele cu caracter personal trebuie şterse conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern ;
– datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societaţii informaţionale .
In situatia in care datele au fost facute publice si exista obligatia de stergere, se vor lua masuri rezonabile, inclusiv masuri tehnice, pentru a informa pe ceilalti operatori care prelucreaza date cu caracter personal ca persoana vizata a solicitat stergerea de catre acesti operatori a oricaror link-uri catre datele respective sau a oricaror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.
Stergerea datelor nu se realizeaza in masura in care prelucrarea este necesara pentru : – exercitarea dreptului la libera exprimare si informare;
– pentru respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public;
– motive de interes public in domeniul sanatatii, in scopuri de arhivare in interes public, in masura in care stergerea este susceptibila sa faca imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea obiectivelor prelucrarii;
– societatea trebuie sa pastreze datele pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
Pentru exercitarea dreptului la stergere, persoana vizata va formula o cerere in acest sens, care nu trebuie sa aiba o anumita forma si nici nu trebuie motivata.
Cererea va fi solutionata in cel mult 30 zile de la data primirii solicitarii. In situatia in care nu poate fi solutionata in 30 zile, solicitantul va fi anuntat ca acest termen va prelungit si va fi informat cu privire la motivele care stau la baza acestei prelungiri. Termenul de 30 zile se poate prelungi pana la cel mult doua luni. Persoana vizata are dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii de Supraveghere, in situatia in care considera ca prelungirea nu se justifica.

Art.5 Dreptul la restrictionarea prelucrarii
Persoana vizata are dreptul sa transmita datele sale cu caracter personal altui operator de date. In acest sens, la cerere, societatea va furniza persoanei vizate o copie a datelor cu caracter personal, in format structurat, utilizat in mod obisnuit si care poate fi citit automat.
Dreptul de portabilitate se aplica numai in cazul in care:
a) datele sunt procesate prin mijloace automate;
b) persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrare;
c) prelucrarea este necesara pentru a indeplini conditiile stipulate printr-un contract.
Cererea se solutioneaza in termen de 30 zile de la data solicitarii. Daca cererea are un caracter complex, durata de solutionare se poate prelungi pana la cel mult doua luni.
Daca nu se poate oferi un raspuns la cerere, persoana vizata va fi informata ca se poate plange Autoritatii de Supraveghere.

Art.7 Dreptul de opozitie
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca date care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Art.8 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:
-retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul sau ori alte asemenea aspecte; – (crearea de profiluri)
-reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute mai sus.

Art.9 Dreptul de a se adresa justitiei
Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, in eventualitatea in care acestea le-au fost incalcate.

Art.10 Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Supravegherea Datelor cu Caracter Personal
– dreptul persoanei vizate, de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in cazul in care considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizeaza, incalca regulamentul;

Daca doriti sa procedati in sensul celor de mai sus, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa contact@kronoptik.ro . Este posibil sa va cerem sa va dovediti identitatea comunicandu-ne o copie a unui mijloc valabil de identificare pentru a ne conforma cu obligatiile de securitate pe care le avem și a impiedica divulgarea neautorizata a datelor.
Vom lua in considerare orice solicitari sau plangeri pe care le primim și va vom transmite un raspuns in timp util. Daca nu sunteti multumit de raspunsul nostru, puteti inainta plangerea catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal – cu sediul in Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, București, Romania.

Cerere pentru exercitarea dreptului de acces;
Cerere pentru exercitarea dreptului de interventie;
Cerere pentru exercitarea dreptului de opozitie;

XIV. ACTUALIZARI ALE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENTIALITATE

Cea mai recenta actualizare a acestei Politici de Confidentialitate a fost realizata in luna mai 2018. Ne rezervam dreptul de a actualiza și modifica periodic aceasta Politica de Confidentialitate, pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate și/sau o vom pune la dispozitie in alt mod.

XV. CUM NE PUTETI CONTACTA

Avem intentia de a pastra transparenta deplina și de a ramane permanent in contact cu dumneavoastra in legatura cu oricare dintre aspectele privitoare la protectia confidentialitatii. Daca doriti sa ne contactati in legatura cu orice intrebari, observatii sau solicitari, va rugam sa ne transmiteti un e-mail la adresa contact@kronoptik.ro sau sa ne transmiteti o scrisoare la adresa ORS. ZIMNICEA, BLD. EROILOR, NR.4B, BL.C, ET.3, AP.14